Na Sněžku pro Simonku 1. června na Den dětí

Charitativní projekt na podporu čtyřleté Simonky Smutné a v podstatě i dalších dětí a osob se zdravotním postižením, kterých se přímo dotýkají úsporná opatření ve zdravotnictví a sociální sféře.

Čtyřletá Simonka Smutná z Mladé Boleslavi musela po onkologické léčbě podstoupit amputaci levé nohy v půlce stehna. Podle odborného lékařského posouzení, který holčičku zařadildo prvního stupně postižení, je však téměř zdravá. V praxi to znamená, že nemůže získat příspěvky na kompenzační pomůcky, asistenci ani speciální péči. Do klasické mateřské školky nebyla Simonka přijata, protože má právě pohybový handicap. Pokud by rodiče na přijetí trvali, musela by školičku navštěvovat s osobním asistentem, kterého si ale rodiče postižených dětí hradí ze svého. Na pedagogického asistenta nejsou totiž ve školství dostatečné finance. V dubnu čeká malou Simonku další zápis a rodiče si moc přejí, aby malá Simonka byla zařazena mezi ostatní stejně staré vrstevníky do klasické mateřské školky. Simončiny rodiče se spojili s ostatními rodiči podobně postižených dětí a snaží se situaci změnit. Sepsali petici – bohužel tento problém ale Ministerstvo zdravotnictví, poslaneckou

sněmovnu, ani vládu nijak zvlášť nezajímá…

Naštěstí existují lidé, kteří malé Simonce pomoci chtějí. Jedním z nich je paralympionik Jaroslav Petrouš. Příběh Simonky ho zaujal už proto, že sám řeší obdobné problémy – v roce 2011 podstoupil amputaci levé nohy. Společně s kamarádem Mirkem Formánkem vymyslel projekt “výstupu na nejvyšší českou horu”, jehož výtěžek bude určen na nákup nejnutnějších kompenzačních pomůcek, příspěvek na asistenta či na pokrytí dalších nezbytných nákladů na zkvalitnění Simončina života.

Turistický výstup člověka rok a půl po amputaci nohy na nejvyšší horu Česka se může zdát jako nemožný. Stejně tak se může jevit boj rodičů dětí s amputacemi proti nesmyslnému zdravotnímu a legislativnímu systému. Lidé už ale mnohokrát dokázali, že pokud se nevzdají a spojí své síly, dokážou velké věci.

Amputář Jaroslav Petrouš se rozhodl, že podnikne tuto extrémní cestu, aby tak pomohl čtyřleté Simonce a jejím rodičům, ale také aby upozornil na problém, který mnoho lidí tíží. Chce inspirovat a vyzvat k podpoře každého, komu osud malé Simonky není lhostejný. Výtěžek ze sponzorských darů a z prodeje upomínkových předmětů a triček, bude předán rodičům Simonky na pořízení kompenzačních pomůcek a zajištění osobního asistenta.

Akce je určena pro širokou večejnost – zúčastní se jí nejen lidé v podstatě zdraví, ale také osoby “napříč handicapy”. Vozíčkáři, pacienti s roztroušenou sklerózou, lidé po mozkové obrně, nevidomí apod. – všichni se svými přáteli a rodinami. Ti všichni budou moci vyjádřit svou podporu a dát jasně najevo, že Simonka a další děti si důstojnou pomoc zaslouží.

A že se pokusí pokořit Sněžku spolu s námi i Simonka, o tom nepochybujte… Víra prý i hory přenáší, tak i my věříme, že přestože nemůžeme vrátit Simonce plné zdraví, můžeme se v boji pro dobrou věc spojit a pomoci vybojovat pro ten boj každodenní alespoň dostatek pomocných rukou…

Akce se uskuteční na Den dětí, tedy 1. června 2013.

Expedice odstartuje na vrchol hory Sněžky z několika míst – z Pece pod Sněžkou, z “Boudy pod Sněžkou” a dalších.

Současně s hlavní akcí, kterou bude výstup na nejvyšší českou horu, bude připraven bohatý program formou happeningu s ohledem na den konání, tedy na Den dětí. Hry, soutěže, zpívání nebo malování, tím vším budeme děti bavit. Dospělí budou moci změřit síly ve sportovních a vědomostních kláních.

Na místě bude probíhat prodej triček a upomínkových předmětů, který podpoříme účastí zajímavých osobností. Sportovní dětský den a výstup na Sněžku je otevřený pro všechny – bez rozdílu pohlaví, věku nebo zdravotního stavu.

Pojďte s námi do toho! 

O přípravách a průběhu projektu Vás budeme průběžně informovat…

Pro účely podpory Simonky Smutné byl zřízen dárcovský účet u ČSOB a.s. 257936912/0300, na který mohou dárci přispívat. Výtěžek z darů bude poskytnut rodině Simonky na nákup kompenzačních pomůcek a zajištění osobní asistentky, aby mohla být Simonka přijata do běžné školy. Rádi Vám vystavíme dárcovskou smlouvu – napište si o ni, prosím, na mail dolezal@cestazasnem.cz.

Za veškerou Vaši podporu moc děkujeme!